remodelació de la pl de l’Esport i jardins Montserrat Roig a St Andreu de la Barca

Els jardins Montserrat Roig vinculen el centre urbà amb una zona esportiva on es concentra una escola, un poliesportiu, un camp de futbol, també una piscina coberta, una pista d’atletisme i on hi han pensades més o millors infraestructures d’aquest tipus. Si es té en compte la proximitat del complex esportiu de Can Salvi s’ha de reconeixer la importàcia d’aquest nou gran focus d’esports i de serveis. la proposta vol potenciar que aquests jardins esdevinguin parc, que s’endevinin itineraris, que s’assimilin diferents topografies i que s’integrin diferents usos sense que hi hagi cap segregació. Es vol homogeneitzar aquest petit indret on s’ha de conviure fins i tot amb trànsit rodat i el seu respectiu aparcament. Es mantenen la totalitat dels arbres en bon estat, i se’n planten de nous. Es treballen els recorreguts, des de les dos entrades al parc i la pujada al camí nou de Corbera, que ofereix una perspectiva elevada dels jardins. La percepció del paviment és tova en tot el parc. Diferents verds tapissen la superfície i les parts planes es pavimenten amb sauló. Unes lloses de pedra artificial es coloquen inserides al sauló i construeixen els passos protegits de pluges i fang, i es tranformen en rampa-escala per pujar al camí de Corbera. Sempre col·locades en la mateixa posició, només modificades en alçada. Xapes de acer corten fan de murs de contenció, separen paviments i construeixen també els canals de recollida d’aigua, entre dues xapes, inserides a terre.