instal·lació d’escales mecàniques i acondicionament de pas sota les vies de Renfe a Montcada i Reixac

El pas soterrat de l’Avinguda Catalunya amb la carretra de Ripollet salva un dels talls que suposen les vies del tren a Montcada. Un traçat en zig-zag permet passar a l’altra banda i unes escales de diferents mides baixen des del carrer fins al pas soterrat. No es compleix accessibilitat i no hi ha altre pas alternatiu. Es planteja evitar la pujada obligada de tantes escales amb la instal·lació de dues escales mecàniques que salvin el desnivell. Això vol dir la construcció d’uns murs i lloses de formigó no només per allotjar les escales sinó per recolçar un mur existent, fer les funcions de sabata de fonamentació i unir lo existent amb la nova construcció. Les escales actuals, que no compleixen accessibilitat, s’enderroquen per construir escales accessibles, variant la seva pendent. Es proposa també canviar la direcció de la sortida de la carretera de Ripollet, evitant el zig-zag, per veure sempre llum al final dels corredors. Principalment es tracta d’un projecte de paisatge. Unes canyes metàl·liques de diferents gruixos acompanyen el vianant des de l’entrada fins la sortida. La llum está pel darrere, un contrallum que es transforma en marquesina. Les canyes estan col·locades, no soldades, es mouen…i sonen. El so acompanya al tocar-les, i canvien de posició. Hi ha molt pocs elements: el mateix revestiment blau per terre i paret, i la llum i so que acompanya la gent. A fora, les marquesines parlen de tot el que passa a dins: la direcció del tunel, el material, la llum, i tracten de convidar al pas, fent més amable un pas sota les vies del tren.

Situació   Pas soterrat entre Av Catalunya i Ctra de Ripollet, Montcada i Reixac, Barcelona   Client   Ajuntament de Montcada i Reixac   Pressupost   207.400€   Projecte   2002   Finalitzat   2003

FINALISTA A LA BIENNAL DEL VALLÉS 2003