habitatge col·lectiu

39 vivendes de protecció pública a Banyeres del Penedés. INCASOL

Dos solars que pertanyen a la mateixa illa, però en condicions s’assoleiament inverses, per construir habitatges protegits de dos i tres habitacions.

39 vivendes de protecció pública a Banyeres del Penedés. INCASOL

Dos solars que pertanyen a la mateixa illa, però en condicions s’assoleiament inverses, per construir habitatges protegits de dos i tres habitacions.

edifici plurifamiliar al c/Balmes de Montcada i Reixac

Es un solar amb un desnivell de 8m, entre les vies del tren i la rasant del carrer. I la continuació d’aquest el parteix en dues zones

edifici plurifamiliar al c/Balmes de Montcada i Reixac

Es un solar amb un desnivell de 8m, entre les vies del tren i la rasant del carrer. I la continuació d’aquest el parteix en dues zones

edifici plurifamiliar a la Ctra Vella de Montcada i Reixac

Un lloc difícil entre dos carrers perpendiculars que tenen molt desnivell, 3 mitgeres i 2 façanes. Estructurem l’edifici al voltant d’un pati quadrat, retallat de la massa d’edificació, que serà l’accés dels habitatges, ventilació i entrada de llum. Coloquem tres habitatges

edifici plurifamiliar a la Ctra Vella de Montcada i Reixac

Un lloc difícil entre dos carrers perpendiculars que tenen molt desnivell, 3 mitgeres i 2 façanes. Estructurem l’edifici al voltant d’un pati quadrat, retallat de la massa d’edificació, que serà l’accés dels habitatges, ventilació i entrada de llum. Coloquem tres habitatges

edifici plurifamiliar al c/ Aulèstia i Pijoan, Barcelona

Tres vivendes  de lloguer en un solar molt petit a Gràcia. Un pati interior d’entrada que fa de vestíbul i ventila i il·lumina les estances. S’enrajola paret i terre, amb dos colors que difuminen les mides reals, sempre molt petites. Un

edifici plurifamiliar al c/ Aulèstia i Pijoan, Barcelona

Tres vivendes  de lloguer en un solar molt petit a Gràcia. Un pati interior d’entrada que fa de vestíbul i ventila i il·lumina les estances. S’enrajola paret i terre, amb dos colors que difuminen les mides reals, sempre molt petites. Un