rehabilitació de la Torre medieval trobada a Granollers

Durant les obres de remodelació de la plaça Maluquer es van trobar els fonaments de l’antiga torre rodona que formava part de la muralla de Granollers. Se sabia que per allí passava la muralla, i se sospitava que la torre de guaita de la cantonada podia ser rodona, diferent a totes les altres, que tenien planta quadrada. Les excavacions arqueològiques així ho van demostrar. Ara calia mostrar-la a la ciutadania, sense perdre massa espai de pas, ja que quedava molt aprop de la torre de l’aigua. Vam decidir deixar els fonaments vistos, excavant un fossar al seu voltant, i construir una plataforma sobre la torre que permetés situar-se a sobre d’ella, recreant la sensació de la torre de guaita. La plataforma no toca la torre, s’eleva amb un pilot central, i el vidre curvat de barana segueix la direcció dels fonaments. El mur de contenció del fossar perimetral es realitza amb malla metàl·lica i pedra de matxaca, colocada un situ. La malla s’eleva per sobre del fossar per construir la barana que, com si fos fil de cusir, lliga el passamà i li dona inèrcia transversal. El paviment de la plaça Maluquer fa un graó de 40cm al acostar-se a la torre, convertint-se en seient per mirar-la, en banc d’estada. Això permet baixar les baranes del fossar, donant més visibilitat a les restes trobades. Una llum de leds sota la plataforma ilumina els fonaments a la nit, i la llum puja pel terre i barana de vidre, acompanyant als visitants nocturns.

 

Situació   Plaça Maluquer, Granollers   Client   Ajuntament de Granollers   Pressupost   167.500€   Projecte   2010   Finalitzat   2011