reordenació de la pl de les 3 Xemeneies

Entre Montjuïc i la ciutat on el Paral·lel arriba al mar s’extén una hectàrea d’espai públic que ha estat sotmés a un anàlisi urbanístic dins un procés participatiu, amb dones d’associacions del Districte de Sants-Montjuïc, i que ha generat un document que posa de manifest tots els defectes i mancances que fan d’aquest indret un espai  sense activitat i pocs usos, amb notables problemes de convivència i poc resguard envers el trànsit. Un parc a cavall d’una de les parts més esquerpes de Montjuíc, el dens teixit urbà del Poble Sec i la part sud del Raval. Proposem un espai de transició on predomini el «verd» però amb vocació urbana, un parc amb multitud d’usos, però que pugui funcionar sense, on els possibles recorreguts i dresseres naturals ens ajuden a dibuixar una retícula orgànica on s’encaben totes les demandes, dins unes pastilles que a més de poder rebre vegetació variada tenen prou gruix per poder aportar arbres i ombra a la part més dura i segregada de la plaça. Busquem una manera global de construir la plaça, però que faci possible la diversitat. Aquests «coixins» permeten plantar, construeixen topografia, i pugen per la rampa que cobreix l’aparcament existent, colonitzant aquest espai, molt degradat, amb activitat que funcioni habitualment. En aquest punt més elevat de la plaça, més difícil d’accés, colocarem els jocs infantils, amb coixins de cautxo de color. Pels joves es regularitza l’ús del monopatí, adaptant un espai generós per aquest esport, es col·loca una canasta de basquet, zona d’estada i espai per grafittis. La zona d’espectacles es situa al mig del parc, i quan no s’utilitza es dilueix la seva funció, sense discontinuitats. Es busca una zona pels gossos, espais d’estada i passeig i zones de pas. El parc no es tanca, però no es generen parts fosques ni aïllades. Cal tenir un control visual total i una il·luminació molt homogènia. El quiosc, al ben mig de la plaça, al pas d’un dels recorreguts principals, augmenta aquesta sensació de seguretat a més de proveir dels serveis higiènics mínims. El parc arriba al Paral·lel de forma retranquejada, i aprofita aquesta forma per ubicar la zona d’ús temporal de fires i mostres, tenint com a objectiu que aquesta activitat estigui en contacte amb la gran avinguda. Volem convertir la plaça en veritable lloc de referència ciutadana.

Situació   Poble Sec, Barcelona   Client   Ajuntament de Barcelona. Districte de Sants- Montjuïc   Superfície   10.530m2   Pressupost   1.963.600€   Projecte bàsic   2007