vivenda unifamiliar entre mitgeres a Montcada

Un pati d’illa gran i fresc. La vivenda es volca a ell. Apareixen terraces, espais de transició.

Situació   c/Dr Buxó 12, Montcada i Reixac   Client   D Sánchez   Superfície   397m2   Pressupost   183.000€   Projecte   1999   Finalitzat   2001