39 vivendes de protecció pública a Banyeres del Penedés. INCASOL

Dos solars que pertanyen a la mateixa illa, però en condicions s’assoleiament inverses, per construir habitatges protegits de dos i tres habitacions. Hi ha un gàlib bastant gran per a la col·locació de l’edificació, però una edificabilitat bastant petita, i una densitat d’edificació junt amb la mida de l’habitatge marcada. En un eixample de nova creació, de baixa densitat i alçada, en un lloc sense pistes, proposem uns cossos aillats, petits, com pavellons sobre la catifa que és el solar. Hi ha quatre cossos per solar, units dos a dos per una passera d’entrada, oberta, com un balcó. Aquesta passera és tant gran com permet l’escreix d’edificabilitat un cop els habitatges s’han colocat. La passera permet la visió a través, és un espai de transició entre el gran espai del solar i els habitatges, i en un lloc com aquest, de densitat baixa, de vida tranquil·la, genera un espai de trobada, de relació amb els veïns. Els edificis consten de planta baixa i dues plantes pis amb ús total d’habitatge. Hi han 4 cossos d’habitatges de 2 habitacions permetent la construcció de 21 vivendes, amb una composició de 3 i 4 vivendes per replà. Hi han 4 cossos d’habitatges de 3 habitacions, permetent 18 vivendes, amb una composició de 3 vivendes per replà. S’aixequen 50cm del terre per guanyar privacitat però mantenint l’accessibilitat.  El solar no s’ha tancat. Els materials deixen clar què és públic i què privat. L’habitatge comença a la passera, veritable vestíbul d’entrada, que permet un dinar comunitari o llegir el diari a un balcó més gran. Els habitatges tenen el 80% d’ells sol de matí, ventil·lació creuada, zones humides centralitzades i peces molt generoses tenint en compte les mides d’habitatge protegit. Esperem que la gent els gaudeixi.

Situació   Banyeres del Penedés, Tarragona   Client   INCASOL, Generalitat de Catalunya   Superfície   4.072m2   Pressupost   3.904.000€   Concurs 2005   1er premi   Projecte   2006   Finalitzat   2008