vivenda unifamiliar a St Just Desvern

Rehabilitació de vivenda i construcció d’un annex al pati. La construcció del pati es treballa com un únic espai, compartimentat per uns paraments metàl·lics que llisquen per les guies i tanquen u obren les zones de cuina, porxo i pati. Al porxo es pot aparcar, i els vehicles poden quedar ocults de les vistes si el parament metàl·lic s’hi interposa. Es poden separar pati-porxo de la cuina, el porxo de la cuina-pati o tot obert o tot tancat. Això dóna un cert joc al fet de viure l’exterior. El tancament d’alumini i vidre de la cuina respecte el pati es pot eliminat corrent les fulles a cada banda, convertint l’espai en una cuina a l’exterior. La construcció d’aquestes cobertes s’ha realitzat amb estructura metàl·lica, xapa col·laborant, llosa de formigó i acabat ajardinat. Des del pati tot es veu metàl·lic, excepte el paviment de pedra natural quarcita. I els paraments que tamissen la llum i separen espais, córren motoritzats per les guies de sostre i terra.

Situació   c/Verge dels Dolors 11   Client M.A. Castro, S Herrero   Superfície   230m2   Pressupost   210.000€   Projecte   2005   Finalitzat   2008