edifici per a dependències municipals al Masnou

 

 

L’edifici es situa en una zona conformada per illes irregulars, amb certa pendent, la part més antiga del Masnou. Un edifici per acollir dependències municipals i l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. La proposta redefineix l’emplaçament amb noves alineacions, en uns carrers peatonalitzats, amb circulació rodada restringida. Es planteja un edifici de planta baixa, dos plantes pis i una planta soterrani. Es fa un estudi d’assoleiament a diferents moments de l’any i hores del dia i es projecta una construcció unitària en tota la seva alçada. L’edifici es tracta com una pell que envolta uns forjats, com una cinta desplegable que conforma un espai, i permet una part de tres plantes i una altra de dues. La pell, d’estucat, amb preponderància del massís respecte als forats, ajuda que l’edifici s’integri al lloc. La pell toca terre o s’aixeca per permetre l’entrada a l’edifici, o donar transparència a l’oficina de la OAC, vinculada al carrer i a la ciutadania. A la façana contrària, una aresta se situa en mig de l’espai. A partir d’ella, la pell de l’edifici es desenvolupa en varies direccions. L’aresta funciona com a punt de partida de la pell, inici posterior del projecte, i a partir d’ella unes orelles surten de la façana buscant la llum. L’espai es treballa amb un nucli central de serveis, que organitza també l’estructura. A partir d’aquí la planta es considera lliure. L’escala, oberta, relaciona les diferents plantes i ens passeja per l’edifici.

Situació   c/Roger de Flor 23, El Masnou   Client   Ajuntament del Masnou   Superfície   979m2   Pressupost   1.397.000€   Concurs   2006   1er premi   Projecte   2007   Finalitzat   2010