remodelació de l’espai resultant del soterrament del ferrocarril a Montcada i Reixac

El soterrament de la línia del ferrocarril de França, representa per Montcada un canvi transcendental en la seva fisonomia. El tall que suposen les vies quedaria esborrat per un nou passeig, que no només uniria en sentit est-oest, a banda i banda de la via, sinó que acostaria barris en sentit longitudinal, barris que han estat separats fins ara per la difícil morfologia del poble. El nou passeig aniria des de la punta de Can Sant Joan fins la Montcada Nova, passant pel pont de ferro del tren i amb vocació d’arribar a tot Masrampinyo. A Can Sant Joan el passeig es defineix per franges. Una franja urbana vora les cases, una zona de paviment mixt, dur i verd, més tou, una franja verda plantada amb espècies herbàcies i una franja de sauló que ens acosta al riu i conforma un camí de vora, camí que hauria de portar fins el mar. Proposem una connexió peatonal des del barri de Can Sant Joan, a través de la plaça Nicaragua cap al Parc de les Aigües, recuperant la traça que feia el Rec Comtal cap a Barcelona. Antigament aquest passeig ja existia. El pas pel Parc de les Aigües ha de ser de puntetes entre les dunes verdes i el sauló. El següent barri, La Valentine ha estat sempre allunyat tant de Bifurcació com de Montcada centre. La transformació de la fàbrica en habitatge i la construcció del Passeig la unirà a la resta del poble. La plaça Lluis Companys és la zona central de Montcada, que comunica l’Ajuntament, el CAP, escoles, bancs. Es una zona d’activitat comercial i de gestió. El paviment de tota la proposta recull aquest caràcter de cosit. aquesta voluntat d’unir que té el Passeig, voluntat de reconéixer el que necessita cada tram i unir-lo amb la resta. Al carrer Guadiana, que té un desnivell de 2m, es planteja ubicar l’estació soterrada de rodalies, amb doble sortida a dalt i a baix. En aquest tram es proposa realitzar el mercat setmanal del dimecres, i ubicar el nou Mercat Municipal, ja que l’antic ha tancat. Aquesta nova posició donaria molta energia a aquest tram, revitalitzant el propi mercat amb una ubicació clarament avantatjosa i amb un aparcament soterrat just a sota, vinculat al tren, facilitant la compra d’usuaris de zones més llunyanes. Una part del carrer Colon té façana al Passeig, amb algunes cases il·lustres. L’altra part, pasada l’estació, no té façana. Al Passeig dónen els patis de les cases del carrer Major. Proposem augmentar l’edificabilitat en aquesta banda, construïnt una franja de 10m i pB+2. Necessitem que uns darreres es converteixin en uns davants. Proposem eliminar el pas soterrat entre el c/Major i el c/ Rocamora, obrint la vista cap a la muntanya, treballant les cotes de connexió entre els dos carrers. Obriríem un nou carrer, que recullís Bonavista, Dr Buxó i Tetuan, i perllongaríem Tetuan fins a l’Avinguda de la Ribera. En aquesta zona hi ha l’escola Reixac, la pista esportiva i la piscina municipal. És un bon lloc perquè al Passeig s’ubiquin jocs infantils, més tranquil de traçat rodat i peatonal. Finalment accedim a l’antic pont de ferro del tren, ara ja sense ús gràcies al soterrament de les vies, convertit en un mirador, connexió cap a Masrampinyo a través d’una rampa adaptada des de l’Avinguda de la Ribera, que tindrà la cota del Passeig.

Canviar els passos a nivell de la línia de França i el tall del ferrocarril, vol dir repensar tota la circulació rodada de Montcada, i dotar d’una nova circulació peatonal en sentit longitudinal i transversal. La unió entre les diferents illes peatonals que conformen el Passeig s’ha de realitzar a través d’un pas de vianants. Ni semàfors, ni rotondes, ni res que dificulti la circulació longitudinal peatonal. I sense rotondes, la circulació rodada ha de tenir un sol sentit. El Passeig és pel ciutadà, més que pel vianant, per la persona que viu la ciutat. Les zones son diferents, adaptant-se a la necessitat de cada tram, intentant donat energia a aquesta nova oportunitat per Montcada.

Situació   Montcada i Reixac   Client   Ajuntament de Montcada i Reixac   Superfície   46.000m2   Concurs   2007   1er premi