edifici plurifamiliar al c/Balmes de Montcada i Reixac

Es un solar amb un desnivell de 8m, entre les vies del tren i la rasant del carrer. I la continuació d’aquest el parteix en dues zones, una de 880m2 i una altra de 240m2. El projecte consisteix en l’acabament del carrer, resolent el desnivell amb unes terrasses ajardinades i murs de contenció de formigó, com grans pedres que provenen de la cantera del turó, just una mica més amunt. A banda i banda construirem dos edificis d’habitatge, duplex de diferents tipologies i també en una sola planta, fins a un total de 11 vivendes. Es treballa per minimitzar l’impacte visual i acústic de les vies del ferrocarril. A l’edifici A, el més gran, un pati dona accés a 6 vivendes duplex, tres d’elles amb pati posterior i les altres tres donant a carrer. Seguint l’escala més amunt i a través de passera s’accedeix a tres vivendes més, les tres amb terrassa. A l’edifici B, de mida molt petita es coloquen dos habitatges duplex, un  a sobre l’altre. Els balcons i passeres tenen baranes de colors, i les finestres es dibuixen a la pell segons les necessitats.

Situació   c/Balmes 1, Montcada i Reixac   Client   ISTE SL   Superfície   1830m2   Pressupost   1.051.170€   Projecte   2007   Finalitzat   2009