portes d’accés al refugi soterrat de la guerra civil a Granollers

El refugi antiaeri de la guerra civil de la plaça Maluquer no ha estat visitable en 70 anys. Es proposa canviar aquesta condició sense afectar als futurs usos que tindrà la plaça, ja que formarà part de les obres de remodelació del carrer Anselm Clavé, nova actuació dins la política de peatonalització del casc antic. En aquesta voluntat de retornar la ciutat a la gent, la plaça Maluquer esdevindrà un lloc privilegiat per a esdeveniments, per la seva mida, la posició del edifici de la biblioteca que li dona un fons i perspectiva, i per la voluntat de Granollers de potenciar encara més la vida al carrer. Plantegem fer accessible el refugi de la manera menys perturbadora possible. Això es farà mitjançant dues plataformes metàl·liques enrasades amb el paviment, i revestides d’aquest, que s’aixequen pivotant l’una en l’altra. Com dues ales que es despleguen, la porta emergeix del subsòl, subjectada per un únic pistó central. L’entrada només apareixerà quan es visiti, enrasant-se amb el paviment i desapareixent sense rastre com ho ha estat des de fa 70 anys.

Situació   Plaça Maluquer, Granollers   Client   Ajuntament de Granollers   Pressupost   70.000€   Projecte   2008   Finalitzat   2008