Reforma i ampliació de vivenda a Castelldefels

Primer encàrrec. Trobar sentit a una vivenda ja construida.

Vam aixecar els murs de façana per envoltar la casa, vam buscar una nova entrada per l’habitatge, canviant de sentit l’escala de pujada a la planta primera. Vam redibuixar les finestres que existien,  creant alguna de nova. Una casa nova amb actuacions mínimes.

Situació   Pg Pi Tort 184, Castelldefels   Client   R Rodríguez   Superfície   147 m2   Pressupost   65.393€   Projecte   1997   Finalitzat   1999