remodelació c/ Mora d’Ebre, Barcelona

Un desnivell de xm. Una muntanya habitada, amb accesos a vivendes en diferents cotes.

Vam decidir construir el pas cap al c/Santuari com un camí alié a les particularitats de la muntanya. Amb un sentit propi, amb trams de 12 graons i dos tipus de replans de 1,20 i 2,40m de llarg. Un cop el pas està fet, quedava distància per arribar a les vivendes. La muntanya es va triangular en plans, la topografia es va modificar per conduir la gent des de l’escala fins la porta. Uns arbres per acompanyar, unes baranes per protegir possibles caigudes i unes cadires que finalment no es van col·locar. L’espai entre les cases i l’escala havia de ser ocupat pels veïns, extensió de les seves pròpies vivendes. Un pati en pendent davant de casa.

Situació   c/Mora d’Ebre, Barcelona   Client   Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal d’Urbanisme   Superfície   242m2   Pressupost   358.403€   Projecte   1998   Finalitzat   2000   en col·laboració amb JM Aguilera