urbanització i ajardinament al c/Margarit, bcn

 

El carrer Margarit necessita una prioritat del vianant respecte del vehicle. Proposem eliminar la franja d’aparcament i donar la mida mínima de quatre metres a dos carrils de circulació, un d’anada i un de tornada, ja que el carrer no te sortida, endinsant-se a la muntanya de Montjuïc. Proposem que tot el paviment del carrer estigui al mateix nivell, per afavorir el pas del vianant en tota la seva dimensió. Un paviment unitari, no diferenciant l’ús, però col·locant la part de trànsit rodat a la part nord, aprop del mur de contenció del camp de futbol. Eixamplant al màxim la vorera on ara hi ha vivendes, i tenint una gran vorera en comptes de dues més petites. A la banda del mur de pedra, vorera mínima amb escossells i arbres que acompanyin el mur i presentin una façana verda. Diferenciant el trànsit rodat i els vianants situem una filera d’arbres de mida mitjana per donar ombra a la pujada a la muntanya i un taburet urbà protegeix els vianants i els permet descansar en un carrer amb tant de pendent. La recollida d’aigües en un carrer així és un problema important, ja que l’aigua agafa gran velocitat. Es preveu la recollida a la part més allunyada de les vivendes. Es important conduir l’aigua ràpidament perquè aquesta no agafi velocitat. Es modifica també les rasants del carrer amb la seva trobada amb el Passeig de l’Exposició, per a mantenir constant el pendent transversal del Passeig, i que aquest sigui accessible.

Situació   c/Margarit, Poble Sec, Barcelona   Client   Ajuntament de Barcelona. Districte de Sants-Montjuïc   Superfície   1650m2   Pressupost   619.280€   Projecte   2008   Finalitzat   2009