CEIP Rosa Sensat del Masnou

El projecte es col·loca en la part posterior del solar, ampliant l’edifici existent per la seva ala oest i respectant alhora una pineda natural que es troba a l’altre part del solar, en el seu accés. El grau d’intervenció abarca tres graus d’actuació simultanis. L’ampliació amb la construcció d’obra nova de l’escola. La reforma de mitja intensitat de l’actual edifici i l’arranjament del seu interior. La proposta minimitza el contacte amb l’edifici actual. Només en un únic punt existeix la connexió interior amb l’escola, simplificant així el procés constructiu de l’obra. L’ampliació consisteix en un creixement a base de mòduls que completa l’edifici existent. Aquests mòduls tenen la mateixa materialitat de l’actual edifici, aconsseguint la plena integració del projecte, entenent-se tot com un únic conjunt. Es col·loca gran quantitat de programa en planta baixa, per afavorir l’accessibilitat dels seus usuaris, nens de 3, 4 i 5 anys. La disposició dels mòduls permet la bona orientació de les aules a nord i sortides a l’exterior, terrasses i jardins.

Situació   El Masnou, Barcelona   Client   Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. GISA   Superfície   2.445m2   Pressupost   1.869.700€   Projecte   2004   Finalitzat   2007   en col·laboració amb Pere Gil, arquitecte